Чи є різниця в фосфоліпідах?

«Фосфоліпіди» – доволі розповсюджений термін, з яким стикаються люди, що бажають покращити стан шкіри, серця, мозку і, особливо, печінки. Але їх асортимент на сучасному ринку настільки великий і різноманітний, що важко обрати гарний і діючий препарат.

Щоб визначитися для початку треба зрозуміти що ж таке фосфоліпіди і які вони бувають?

Загалом, фосфоліпіди – це клас ліпідів, які мають не енергетичну, а структурну функцію, вони є основними будівельними блоками клітинних мембран. Кожен фосфоліпід містить два «хвости» жирних кислот (тригліцериди містять три) пов’язані з групою молекул, що містять фосфор.

Фосфорвмісна “голова” фосфоліпіду є гідрофільною, а «хвости» гідрофобними. Коли фосфоліпіди контактують з водою, вони утворюють дуже тонку, гнучку (або “рідку”) і частково проникну двошарову структуру – клітинну мембрану.

Якщо доступ до фосфоліпідів знижений, організм може біосинтезувати їх з інших речовин, але цей процес вимагає багато ферментів та велику кількість енергії. Екзогенні джерела фосфоліпідів можуть ефективно доповнювати біосинтез. Дослідження свідчать про те, що підтримка фосфоліпідів важлива для клітинної протекції [1,2]. Розуміння важливості фосфоліпідів в органах та системах продовжує зростати.

Фосфоліпіди мають декілька видів, найважливішим з яких є фосфатидилхолін.

Найбільш помітні відмінності між простими фосфоліпідами і фосфатидилхоліном – це холінова голівка та ланцюжки ненасичених жирних кислот, які складають хвіст. Фосфатидилхолін становить майже 50% клітинної мембрани. Фосфатидилхолін не тільки підтримує здорову клітинну мембрану, її склад і функцію, він також підтримує здоровий рівень холіну і формування ацетилхоліну в мозку [4]. Крім того доведена користь добавки фосфатидилхоліну для функції печінки, [2,5],детоксикації, [2,5] ліпідного обміну, біосинтезу ліпопротеїдів, [6,7], цитопротекції (шлунка, бета-клітини ПЗ), [8,9] і балансу цитокінів. * [10,11]

Фосфатилилхолін також має декілька форм. Найкращою з них є поліенілфосфатидилхолін (ПЕФ) – поліненасичений фосфатидилхолін з соєвих бобів. Як найкраще джерело фосфатидилхоліну, добавки ПЕФ були широко вивчені. [2,4,7-9,12]. PhosphaLine забезпечує запатентоване і очищене джерело 100% чистого ПЕФ.

ПЕФ вважається функціонально кращим відносно інших форм фосфатидилхоліну через його вміст 1,2-диліноллоїлфосфатидилхоліну (ДЛФХ) та лінолевої кислоти, яка зв’язується з положеннями c1 і c2 молекули DLPC. * [2,3,11,12] 1,2 диліноллоїлфосфатидилхолін (ДЛФХ) кількісно та якісно домінуючою молекулою в ФЕП. Препарат PhosphaLine забезпечує до 52% ДЛФХ. Наявність ДЛФХ в ФЕП є найбільшою важливою відмінністю між ФЕП і типовими фосфоліпідів, такими як лецитин, і ця різниця є основною причиною переваг ФЕП [11,12].

Збільшення вмісту ДЛФХ в клітинних мембранах збільшує мембрану плинність[2]. Наприклад, дослідження in vitro показують, що ДЛФХ може модулювати запальні реакції через ядерний еритроїд-2-фактор 2 (Nrf2). [11] Інша in vitro робота показала, що ФЕП має сильну антиоксидантну активність* [12]

Тому, обираючи фосфоліпіди, необхідно звертати увагу на концентрацію поленілфосфотидилхоліну та 1,2 диліноллоїлфосфатидилхоліну, що є об’єктивною ознакою гарного і ефективного препарату!

1. Cui Z, Houweling M. Phosphatidylcholine and cell death. Biochim Biophys Acta. 2002 Dec 30;1585(2-3):87-96. Review. [PMID: 12531541]

2. Gundermann KJ, Kuenker A, Kuntz E, et al. Activity of essential phospholipids (EPL) from soybean in liver diseases. Pharmacol Rep. 2011;63(3):643-59. [PMID: 21857075]

3. Krosnjar S, Todić M, Bakić S, et al. Oral acute toxicity of polyenylphosphatidylcholine (PPC) in rats. Bosn J Basic Med Sci. 2005 Aug;5(3):63-68. [PMID: 16351585]

4. Magil SG, Zeisel SH, Wurtman RJ. Effects of ingesting soy or egg lecithins on serum choline, brain choline and brain acetylcholine. J Nutr. 1981 Jan;111(1):166-70. [PMID: 7192727]

5. Lieber CS. New concepts of the pathogenesis of alcoholic liver disease lead to novel treatments. Curr Gastroenterol Rep. 2004 Feb;6(1):60-65. [PMID: 14720455]

6. Cohn JS, Kamili A, Wat E, et al. Dietary phospholipids and intestinal cholesterol absorption. Nutrients. 2010 Feb;2(2):116-27. [PMID: 22254012]

7. Kirsten R, Heintz B, Nelson K, et al. Polyenylphosphatidylcholine improves the lipoprotein profile in diabetic patients. Int J Clin Pharmacol Ther. 1994 Feb;32(2):53-56. [PMID: 8004358]

8. Lee SH, Han YM, Min BH, et al. Cytoprotective effects of polyenoylphosphatidylcholine (PPC) on beta-cells during diabetic induction by streptozotocin. J Histochem Cytochem. 2003 Aug;51(8):1005-15. [PMID: 12871982]

9. Demirbilek S, Ersoy MO, Demirbilek S, et al. Effects of polyenylphosphatidylcholine on cytokines, nitrite/nitrate levels, antioxidant activity and lipid peroxidation in rats with sepsis. Intensive Care Med. 2004 Oct;30(10):1974-78. [PMID: 15045164]

10. Kovács T, Varga G, Erces D, et al. Dietary phosphatidylcholine supplementation attenuates inflammatory mucosal damage in a rat model of experimental colitis. Shock. 2012 Aug;38(2):177-85. [PMID: 22576006]

11. Son Y, Lee JH, Kim NH, et al. Dilinoleoylphosphatidylcholine induces the expression of the anti-inflammatory heme oxygenase-1 in RAW264.7 macrophages. Biofactors. 2010 May-Jun;36(3):210-15. [PMID: 20336709]

12. Aleynik SI, Leo MA, Takeshige U, et al. Dilinoleoylphosphatidylcholine is the active antioxidant of polyenylphosphatidylcholine. J Investig Med. 1999 Nov;47(9):507-12. [PMID: 10572382]

CLOSE
Add to cart

×