Нутрицевтики з хіміопрофілактичними та протипухлинними властивостями для покращення відповіді на хіміотерапевтичні засоби

Рак є одним із найбільш небезпечних для життя захворювань, які впливають на здоров’я людини. Незважаючи на те, що онкологічна терапія вдосконалилася протягом останніх десятиліть, розвиток резистентності до ліків, рецидив пухлини та метастазування все ще є основними проблемами традиційної терапії.

Однією з причин цього є існування субпопуляції ракових клітин, які демонструють унікальні особливості, такі як здатність до самовідновлення та диференціації. Ці клітини відомі як ракові стовбурові клітини (CSC) або клітини, що ініціюють пухлину, і здатні ієрархічно створювати диференційовані ракові клітини та повторювати гетерогенність первинної пухлини. Коли CSC можуть перейти в стан спокою, набуваючи захисної форми, більшість доступних протипухлинних терапій, не можуть ефективно націлюватися на цю субпопуляцію ракових клітин. Таким чином, після стандартної терапії CSC можуть залишатися в пухлині і зрештою призвести до рецидиву. Враховуючи те, що CSC можуть зрештою сприяти резистентності до ліків і рецидиву пухлини, потрібні альтернативні хіміопрофілактичні та терапевтичні підходи. Відповідно до цього, альтернативні методи лікування були широко досліджені, і сполуки рослинного походження привернули увагу наукової спільноти завдяки їхнім хіміопрофілактичним і протипухлинним ефектам. Крім того, поєднання натуральних продуктів із звичайними препаратами, що використовуються для лікування раку, широко вивчалося протягом останніх десятиліть з метою оптимізації або покращення терапевтичних відповідей на різні хіміотерапевтичні засоби.

Сульфорафан (SFN) — міститься в неактивній формі як глюкорафанін, і його основним джерелом є брокколі, рослина з родини Brassicaceae.  Дослідження in vitro та in vivo показали, що SFN демонструє хіміопрофілактичні та протипухлинні властивості проти різних видів раку.  Крім досліджень, які підтверджують, що SFN може пригнічувати розвиток пухлини та/або зменшувати прогресування раку за допомогою різних механізмів, зростає кількість доказів того, що SFN може націлюватися на CSC різних пухлин. Вважається, що саме CSC відповідають за ініціацію, стимулювання, прогресування та підтримку пухлин.  SFN є потужним сенсибілізатором або синергічним агентом у поєднанні з різними хіміотерапевтичними препаратами, які зараз використовуються для лікування пухлин. Крім того, здатність SFN націлюватися на CSC вказує на те, що цей нутрицевтик є перспективним кандидатом для лікування різноманітних ліній ракових клітин.

OncoPLEX™ містить Truebroc™ – екстракт суцвіть брокколі. Використовується запатентована технологія для виділення глюкорафаніну (також відомого як сульфорафан глюкозинолат) з найбільш концентрованих хрестоцвітних суцвіть брокколі.

CLOSE
Add to cart

×