Пробіотикита ентеровірусна інфекція

Загальновідомо, що частота ентеровірусних інфекцій значно вища влітку.  Ротавірус припадає на одну третину випадків тяжкої діареї у дітей молодше 5 років у всьому світі. Метааналіз ротавірусної діареї у дітей показав, що використання пробіотиків  може не тільки ефективно запобігати діареї, але й зменшити симптоми лихоманки та блювоти.

Механізми дії пробіотиків включають зміцнення епітеліального бар’єру, посилення адгезії до слизової оболонки кишечника, інгібування адгезії патогенів, конкурентне відторгнення патогенної мікробіоти, синтез антибактеріальних речовин, модифікацію токсинів або рецепторів токсинів і стимуляцію неспецифічного та специфічного імунітету у відповідь на патогени.

Крім того, коротколанцюгові жирні кислоти, що виробляються пробіотиками, можуть змінювати кислотно-лужне середовище кишечника, тим самим пригнічуючи ріст патогенів.

Щодо механізму дії пробіотиків на ротавірусну діарею, клітинні експерименти продемонстрували, що пробіотики можуть збільшувати вироблення гамма-інтерферону  у клітинах у відповідь на ротавірусну інфекцію. На тваринних моделях було показано, що пробіотики індукують вироблення захисних факторів слизовою оболонкою, знижують концентрацію прозапальних цитокінів і збільшують антитіла, специфічні до ротавірусу.

Пробіотики, зокрема, мають великий потенціал у контексті сучасної зростаючої загрози надмірного використання антибіотиків і поширеності мікроорганізмів, стійких до антибіотиків. Застосування пробіотичних добавок може зменшити ризик інфекційних захворювань і використання антибіотиків, таким чином сприяючи зменшенню або затримці розвитку мультирезистентних бактерій.

У ProbioMax® Plus DF містяться добре вивчені пробіотичні штами, втому числі і Saccharomyces boulardii та арабіногалактан – пребіотик.

CLOSE
Add to cart

×